Sakra

titel
Genres:
Action, Drama
Runtime:130 minutes
Qiao Feng is the respected leader of a roving band of martial artists. After he is wrongfully accused of murder and subsequently exiled, Qiao Feng goes on the run in search of answers about his own mysterious origin story—and the unknown enemies working to destroy him from the shadows.
Watch Trailer :
Cast & Crew :
Qiao Feng / Xiao Feng

Donnie Yen

Qiao Feng / Xiao Feng

A Zhu

Yukee Chen

A Zhu

A Zi

Liu Yase

A Zi

Ruan Xingzhu

Kara Hui Ying-Hung

Ruan Xingzhu

Murong Fu

Wu Yue

Murong Fu

Duan Zhengchun

Eddie Cheung

Duan Zhengchun

Mrs. Ma

Grace Wong

Mrs. Ma

Bai Shijing

Do Yuming

Bai Shijing

Murong Bo

Ray Lui

Murong Bo

Jiu Mozhi

Tsui Siu-Ming

Jiu Mozhi

A Bi

Cai Xiangyu

A Bi

Mrs. Xiao

Michelle Hu

Mrs. Xiao

Duan Yu

Zhao Huawei

Duan Yu

You Ju

Yu Kang

You Ju

Xuannan

Xu Xiangdong

Xuannan

Xue Muhua

Yuen Cheung-Yan

Xue Muhua

Cheung Siu Fai

Cya Liu

Kenji Tanigaki

Bandit

Hua Yan

Bandit

Sakra

titel
Genres:
Action, Drama
Runtime:130 minutes
Qiao Feng is the respected leader of a roving band of martial artists. After he is wrongfully accused of murder and subsequently exiled, Qiao Feng goes on the run in search of answers about his own mysterious origin story—and the unknown enemies working to destroy him from the shadows.
Watch Trailer :
Cast & Crew :
Qiao Feng / Xiao Feng

Donnie Yen

Qiao Feng / Xiao Feng

A Zhu

Yukee Chen

A Zhu

A Zi

Liu Yase

A Zi

Ruan Xingzhu

Kara Hui Ying-Hung

Ruan Xingzhu

Murong Fu

Wu Yue

Murong Fu

Duan Zhengchun

Eddie Cheung

Duan Zhengchun

Mrs. Ma

Grace Wong

Mrs. Ma

Bai Shijing

Do Yuming

Bai Shijing

Murong Bo

Ray Lui

Murong Bo

Jiu Mozhi

Tsui Siu-Ming

Jiu Mozhi

A Bi

Cai Xiangyu

A Bi

Mrs. Xiao

Michelle Hu

Mrs. Xiao

Duan Yu

Zhao Huawei

Duan Yu

You Ju

Yu Kang

You Ju

Xuannan

Xu Xiangdong

Xuannan

Xue Muhua

Yuen Cheung-Yan

Xue Muhua

Cheung Siu Fai

Cya Liu

Kenji Tanigaki

Bandit

Hua Yan

Bandit